Pełna amortyzacja przy aporcie przedsiębiorstwa

Czy możemy w całości rozliczać w kosztach amortyzację składników majątku wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa? Wydaje się, że tak, ponieważ przepis wprowadzający ograniczenie nie mówi nic o takiej formie aportu.Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego mogą być kosztem. Ich wartość ustala się na dzień wniesienia wkładu (nie może jednak być wyższa od wartości rynkowej).Ale jest odstępstwo od tej zasady, o którym mówi art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop). Mianowicie nie zaliczymy do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, której nie przekazano na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.Wiąże się to z art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, zgodnie z którym nie jest przychodem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL