fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unijny podatnik nie powinien być dyskryminowany

Państwa członkowskie UE powinny traktować nierezydentów tak samo jak swoich rezydentów. Jeśli w przepisach podatkowych zapewniają pewne udogodnienia, muszą być one dostępne dla podmiotów z całej Unii
Opowiedział się za tym rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wydając 7 czerwca br. opinię w sprawie AmurtaSGPS(C-379/05). Uznał, że holenderskie prawo podatkowe wprowadzające zwolnienie z podatku u źródła tylko dla dywidend wypłacanych holenderskim rezydentom podatkowym oraz nierezydentom posiadającym zakład w Holandii jest niezgodne ze wspólnotową zasadą swobody przepływu kapitału. Amurta S.G.P.S., spółka prawa portugalskiego, będąca jednocześnie rezydentem podatkowym w Portugalii, posiadała udziały w holenderskiej spółce Retailbox B.V. Nie były one przypisane do majątku zakładu posiadanego przez spółkę portugalską w Holandii. W 2002 r. holenderska spółka wypłaciła dywidendę spółce portugalskiej. Na dywidendę nałożono podatek u źródła w wysokości 25 proc. Zwolnienie z tego podatku przewidziane w dyrektywie dotyczącej powiązań korporacyjnych (Parent-Subsidiary Directive;90/435/EEC) nie mogło być zastosowane, ponieważ Amur...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA