fbTrack

Żądając zabezpieczenia licz się z przegraną

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski
Wszczynający proces może się domagać, z myślą o przyszłej wygranej, np. zakazu oznaczania towarów spornym znakiem towarowym albo zakazu sprzedaży rzeczy objętej sporem
Jest to zabezpieczenie powództwa. [b]Sąd Najwyższy (sygn. V CSK 293/09)[/b] stwierdził, że gdy powód nie wygra sprawy, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone jego wykonaniem przewidzianą w art. 746 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=462CD8D478F4A09779788A50896AD36A?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link].[srodtytul]Spór między konkurentami[/srodtytul]Sprawa dotyczy sporu między wydawcami czasopism z krzyżówkami zawierających w tytule cyfry i cyfry połączone ze słowem "panoramiczne" lub "krzyżówek".Jeden z nich to oficyna Technopol sp. z o. o., która zarejestrowała w Urzędzie Patentowym ponad setkę znaków towarowych graficznych w postaci napisów: cyfry arabskiej "100" i jej wielokrotności (200, 300 itd.) umieszczonej nad oznaczeniem słownym "Panoramicznych" lub "Panoram" i kolorowego boku, np. "100 Panoramicznych" "200 Panoramicznych".Drugi z adwersarzy to Roman O., który wydaje czasopisma z krzyżówkami pod takimi tytułam...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL