fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przestępstwo lepsze od ogłoszenia w Monitorze Polskim

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Wielu przedsiębiorców celowo decyduje się na łamanie prawa i nie przekazuje sprawozdań finansowych do obowiązkowej publikacji. Opłata za nią jest bowiem bardzo droga
Roczne sprawozdanie finansowe jest bardzo ważnym dokumentem, który przedstawia wyniki przedsiębiorstwa na koniec roku obrachunkowego. Stanowi informację nie tylko do użytku wewnętrznego spółki, ale może być też cenną wskazówką dla kontrahentów czy inwestorów.Dlatego też niektóre podmioty są zobowiązane do złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz do publikacji jego części w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski B. Niewykonanie ustawowych obowiązków stanowi przestępstwo. W praktyce firmy często jej popełniają.[srodtytul]Co trafia do KRS[/srodtytul]Czy obowiązek publikowania części sprawozdania finansowego w Monitorze jest potrzebny? Wydaje się, że nie, zwłaszcza że te same dane znajdują się już w KRS. Jedną z głównych zasad KRS jest jawność. Na mocy art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=19919A3954299A45C797CA5EBB0FCF81?id=238358]ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU z 20...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA