fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Okres pracy w szczególnych warunkach przed 1999 r. może dać wcześniejszą emeryturę

[b]W lutym 2011 r. kończę 55 lat. Pierwszą pracę podjęłam 1 września 1974 r. Do 1979 r. wykonywałam prace biurowe. Od 1 stycznia 1980 r. pracowałam przy wprowadzaniu danych i ich przetwarzaniu przy elektronicznych monitorach ekranowych. Otrzymałam świadectwo pracy w warunkach szczególnych, z którego wynika, że okres pracy w warunkach szczególnych wynosił 17 lat. Praca wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy – wykaz A, „Prace różne”, punkt 5. Mój okres składkowy przed 1 stycznia 1999 r. wynosił prawie 25 lat pracy. Czy mam szansę przejść na emeryturę w wieku 55 lat?[/b]
Prawdopodobnie czytelniczce będzie przysługiwać wcześniejsza emerytura na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Należy się ona niektórym ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r.
Od kobiety, która pracowała w szczególnych warunkach lub charakterze, wymaga się, aby najpóźniej 1 stycznia 1999 r. miała odpowiedni staż. Musi to być 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz zazwyczaj 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Z pytania wynika, że pierwszy warunek dotyczący stażu czytelniczka spełnia. Zainteresowana podaje też, że ma 17 lat pracy w szczególnych warunkach. Jeśli co najmniej 15 z nich przypada przed 1 stycznia 1999 r., a z pytania wynika, że może tak być, to może liczyć na świadczenie.
Jeśli zainteresowana w lutym 2011 r. osiągnie odpowiedni wiek do przejścia na wcześniejszą emeryturę – w wypadku kobiet zwykle 55 lat – to może z niej skorzystać, z tym że w tym celu musi rozwiązać stosunek pracy, oczywiście jeżeli będzie w tym czasie zatrudniona.
Dodatkowo, jeśli dana osoba dobrowolnie przystąpiła do OFE, to musi się z niego wycofać (można to zrobić, zaznaczając odpowiednią rubrykę we wniosku o emeryturę składanym do ZUS).
Emerytura przyznawana na podstawie art. 184 będzie obliczana na nowych zasadach. Czytelniczka kończy odpowiedni wiek w 2011 r., więc jej świadczenie będzie obliczone jako suma 55 proc. emerytury starej i 45 proc. emerytury nowej (na podstawie art. 183 ustawy emerytalnej).
Jeżeli taka emerytura mieszana będzie niższa od emerytury w całości wyliczonej według nowych zasad, to czytelniczka dostanie emeryturę liczoną w całości po nowemu.
[i]Podstawa prawna:
– art. 183, art. 184 w związku z art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6F263235B4CA1FE74CBCE123C35EFA27?id=324468]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA