Lokaty i inwestycje

Kalendarz inwestora

Ważne wydarzenia w spółkach giełdowych w bieżącym tygodniu
[srodtytul]31 grudnia[/srodtytul]
- [b]Warszawska giełda[/b] – sesja będzie trwać do godziny 13.20. - [b]Orzeł[/b] – dzień poboru akcji serii I.
- [b]Atlantis[/b] – walne zgromadzenie akcjonariuszy ma upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz do emisji obligacji zamiennych na akcje. [srodtytul]5 stycznia[/srodtytul] - [b]Hyperion[/b] – początek zapisów na 10 proc. akcji spółki – po 7 zł za sztukę – w wezwaniu ogłoszonym przez MNI Telecom. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL