Nieruchomości

Czy współwłaściciel lokalu musi oddać pozostałym część czynszu za najem?

[b][i]Mamy trzech współwłaścicieli mieszkania w spadku. Jeden z nich wynajmuje to mieszkanie obcym osobom i czerpie z tego korzyści finansowe bez zgody pozostałych. Co można zrobić w takiej sprawie? Czy można żądać odszkodowania od wynajmujących za użytkowanie bez zgody współwłaścicieli? Czy można żądać zwrotu swojej części za najem od najmującego? I jak to zrobić? Danych najmujących nie mamy, bo mieszkanie jest zamknięte i wymienione zamki. [/i][/b]
[b] - P.[/b] Współwłaścicielom mieszkania raczej trudno byłoby żądać od najemcy "zwrotu" części czynszu, który najemca już zapłacił innemu współwłaścicielowi. Mogą oni natomiast zażądać od współwłaściciela, który wynajął wspólne mieszkanie, rozliczenia pożytków, jakie uzyskał korzystając z mieszkania. Czynsz najmu jest takim właśnie pożytkiem.
Sprawy te reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeks cywilny[/link] w przepisach o współwłasności. Zgodnie z art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej (w tym przypadku odziedziczonego mieszkania) oraz korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Z przepisu tego nie wynika jednak, aby współwłaściciel miał prawo korzystania tylko z takiej części wspólnej rzeczy, która odpowiada wielkości jego udziału. Oznaczałoby to, że jeden ze współwłaścicieli może korzystać z całego mieszkania, np. zamieszkać w nim. Współwłaściciele mogą oczywiście w umowie ustalić inny sposób korzystania z rzeczy wspólnej. Jeśli takiej umowy nie było, to współwłaściciel, który nie dopuszcza pozostałych współwłaścicieli do korzy­stania z przedmiotu współwłasności ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za korzystanie ze wspólnej rzeczy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 13 marca 2008 r.(sygn. akt III CZP 3/08). Współwłaściciel może też wynająć wspólne mieszkanie, ale powinien zrobić to za zgodą pozostałych właścicieli (przynajmniej połowy z nich) stosownie do treści art. 199 lub 201 k.c. Pożytki w postaci czynszu od najemcy, zgodnie z art. 207 k.c., przypadają wszystkim współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Oznacza to, że współwłaściciel, który wynajął wspólne mieszkanie, powinien rozliczyć z pozostałymi współwłaścicielami uzyskane z tego tytułu pożytki: podzielić je stosowanie do udziałów odliczając - również według udziałów - poniesione opłaty, podatki, koszty remontu itp. Jeśli nie chce tego zrobić dobrowolnie, a dodatkowo utrudnia dostęp do mieszkania, pozostaje złożyć w sądzie pozew o dopuszczenie do posiadania oraz rozliczenie pożytków. Potwierdził to SN w uchwale z 10 maja 2006 r. (III CZP 9/06).
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL