Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy powołała na stanowisko prezesa spółki Huberta Kamolę. Wcześniej złożył on rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej nawozowej firmy. Ponadto od 12 kwietnia był delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa ZA Puławy. Kamola w spółce odpowiada m.in. za zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe, zakupy, kontroling, finanse, ESG, audyt, zarządzenie procesami logistycznymi, nadzór właścicielski i korporacyjny, politykę personalną, kontakty z organizacjami związkowymi i radą pracowników.

Gdzie pracował Hubert Kamola?

Kamola od lutego był przewodniczącym rady nadzorczej tarnowskich Azotów. W marcu był z kolei delegowany do wykonywania obowiązków wiceprezesa tego koncernu, a od kwietnia jest już jego pełnoprawnym wiceprezesem. W Azotach odpowiada za zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe oraz marketing w biznesach agro i chemia oraz za ochronę rynku i zakupy.

We wcześniejszych latach Kamola zajmował kierownicze stanowiska m.in. w PUH Chemirol, Kronospanie, Ciechu, Azotach i ZA Puławy. Obecnie w ścisłym kierownictwie ZA Puławy, poza Kamolą, zasiada jednie Andrzej Skwarek, członek zarządu spółki. Z kolei w Azotach prezesem jest Adam Leszkiewicz, wiceprezesami są Paweł Bielski, Andrzej Dawidowski, Krzysztof Kołodziejczyk i Andrzej Skolmowski, a Zbigniew Paprocki zajmuje stanowiska członka zarządu i dyrektora generalnego.

Kolejne spółki z grupy Azoty czekają zmiany zarządów

Pod koniec kwietnia do głębokich zmian doszło z kolei w zarządzie Zakładów Chemicznych Police. Na stanowisko prezesa powołano wówczas Andrzeja Dawidowskiego, a na wiceprezesów Pawła Oleksego i Jerzego Wolińskiego. Oprócz trzech nowych menedżerów, w ścisłym kierownictwie ZCh Police pozostała jednie Anna Tarocińska, która pełni funkcję członka zarządu od kwietnia 2021 r.  

Ważnymi spółkami wchodzącymi w skład grupy Azoty są też: Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” oraz Grupa Azoty Polyolefins. W żadnej z nich nie został jeszcze zakończony proces zmian w zarządzie. W efekcie na czele każdej z nich stoją obecnie osoby jednie pełniące obowiązki prezesa. W ZAK-u jest to Mirosław Ptasiński, w Siarkopolu - Andrzej Zieliński, a w Polyolefins - Wojciech Blew.