Rodzaj kontroli decyduje, jakie przepisy stosować

www.sxc.hu
Kontrola podatkowa w firmie, nie jest kontrolą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
[b]Wynika tak z odpowiedzi na interpelację poselską nr 11 861.[/b]Przepisy zawarte w rozdziale V [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C85086C179AB7D978B97748BBB0C31FB?id=236773]ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[/link] (dalej: ustawa o swobodzie) – „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy” – mają zastosowanie do wszystkich kontroli prowadzonych przez organy państwa, z wyłączeniem kontroli, jakie odbywają się na podstawie prawa wspólnotowego oraz umów międzynarodowych.Oznacza to, że w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej zastosowanie mają wyłącznie przepisy ustawy o kontroli skarbowej oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] – w zakresie nieuregulowanym w ustawie o kontroli skarbowej.Zdaniem ministra w [b]postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej przepisy us...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL