Warto zadbać o poprawną dokumentację cen transferowych

www.sxc.hu
Od 2001 r. podatnicy PIT i CIT mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z powiązanymi kontrahentami. Ma to na celu ograniczenie zaniżania podstawy opodatkowania przez stosowanie nierynkowych cen
Władze skarbowe mają prawo analizować, czy ceny w transakcjach zawieranych między firmami powiązanymi mają charakter rynkowy (wykorzystując do tego narzędzia, jakie udostępnia art. 11 ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0788FC199FF9D8FB3843C5D634417688?id=185384]CIT[/link]). W praktyce organy podatkowe rozpoczynają tę analizę od żądania od podatników dokumentacji cen transferowych sporządzonej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT, która wykorzystywana jest jako podstawowe źródło informacji o transakcji zawartej przez podatnika z firmą powiązaną.[srodtytul]Wyjaśnienie przesłanek transakcji[/srodtytul]Dla przedsiębiorców dokumentacja cen transferowych to narzędzie, które ma logicznie i spójnie przedstawić władzom skarbowym, czym kierowali się zawierając transakcję, w tym:- jakie były jej przesłanki,- jaką ekonomiczną funkcję pełnią poszczególne strony transakcji,- jaki jest sposób ustalania ceny (tzw. ceny transferowej),- ja...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL