Odsetki od kredytu też do odliczenia

[b] Zaciągnąłem kredyt bankowy na budowę domu mieszkalnego. W jednym z pomieszczeń na parterze planuję urządzić siedzibę firmy (pracownię). Będzie ono przeznaczone wyłącznie na cele prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (wolny zawód). Czy część odsetek od kredytu mogę zaliczyć do kosztów tej działalności? Jeśli tak, to jak obliczyć wysokość tego kosztu?[/b]Koszty kredytu zaciągniętego na budowę domu naliczone do dnia przekazania budynku do używania na cele firmy (prowizje, opłaty dodatkowe, odsetki) nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych, lecz powiększą jego wartość początkową (koszt wytworzenia), od której czytelnik będzie naliczać odpisy amortyzacyjne.Jeśli chodzi o odsetki naliczone już po oddaniu budynku do użytku, to mogą być one – w odpowiedniej proporcji, zaliczone do kosztów firmy.Potwierdził to Urząd Skarbowy w Łomży w [b]interpretacji z 2 października 2006 r. (PD-415-38-1/IW/06)[/b]: „gdy zaci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL