Wykonawca instalacji może korzystać z 5,5-proc. ryczałtu

Przedsiębiorca wykonujący instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne i gazowe opodatkowany jest 5,5-proc. stawką ryczałtu zarówno wtedy, gdy do świadczenia usług wykorzystuje materiały własne, jak i powierzone
Wiele osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych czy gazowych wybiera opodatkowanie ryczałtem. Część tych przedsiębiorców ma jednak wątpliwości, według jakiej stawki należy się rozliczać.W takim przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tą ustawą przez działalność usługową generalnie należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów.W myśl wspomnianej ustawy ryczałt w przypadku działalności wytwórczej czy robót budowlanych wynosi 5,5 proc. przychodu. Część przedsiębiorców planujących wykonywanie usług związanych z budownictwem nie ma jednak pewności, czy tę stawkę może zastosować zarówno wtedy, gdy do świadczenia usług wykorzystuje materiały własne, jak ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL