Szklenie obiektów z 5,5-proc. stawką podatkową

Przedsiębiorcy wykonujący usługi polegające na szkleniu obiektów, mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Podatek zapłacą według stawki 5,5 proc.
Część osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z budownictwem ma problemy z zastosowaniem odpowiedniej stawki ryczałtu dla poszczególnych rodzajów usług. Tego rodzaju kłopoty mają m.in. przedsiębiorcy zajmujący się szkleniem obiektów.Podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest ich odpowiednie zakwalifikowanie zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują usług czy robót budowlanych. Dlatego zasadne jest odwołanie się do przepisów zawartych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=76A232CEECF69DCA891558F745465838?id=183262]prawie budowlanym[/link].Zgodnie z tymi regulacjami roboty budowlane obejmują budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.Według natomiast PKWi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL