Akty prawne

Obowiązują od 21 maja 2009

[srodtytul]REFERENDUM[/srodtytul]
- ustawa o referendum ogólnokrajowym wzbogaciła się o art. 70a dotyczący, najogólniej mówiąc, problemów związanych z wyrażeniem zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309975]DzU nr 68, poz. 573[/link]) [srodtytul]ZUS[/srodtytul]
- nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (czyli minister pracy i polityki społecznej); w związku z tej treści przepisem wprowadzonym do ustawy o działach administracji rządowej stosownej korekcie uległa także ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309980]DzU nr 68, poz. 574[/link]) [srodtytul]EURO 2012[/srodtytul] - znowelizowana ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309997]DzU nr 68, poz. 575[/link]) [srodtytul]RATYFIKACJE[/srodtytul] - ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta RP konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310004]DzU nr 68, poz. 576[/link]) [srodtytul]ZAWODY REGULOWANE[/srodtytul] - minister gospodarki upoważnił Urząd Dozoru Technicznego do uznawania nabytych poza Polską kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309988]DzU nr 68, poz. 579[/link]) [srodtytul]INSTYTUTY[/srodtytul] - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach od dzisiaj nosi nazwę Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309982]DzU nr 68, poz. 581[/link]) [srodtytul]PRAWA PACJENTA[/srodtytul] - dotyczące ustanowienia rzecznika praw pacjenta, tj. centralnego organu administracji rządowej art. 41 – 46 oraz art. 56 i 57 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Biuro Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia stało się Biurem Rzecznika Praw Pacjenta ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311883]DzU nr 76, poz. 641[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306116]nr 52, poz. 417[/link]) [srodtytul]POMOC PUBLICZNA[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311875]DzU nr 76, poz. 644[/link]) [srodtytul]D0TACJE PRZEDMIOTOWE[/srodtytul] - samo rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o stawkach dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa zmieniło się nieznacznie, za to nowe są załączniki 1 – 2 oraz 7 – 8 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311871]DzU nr 76, poz. 648[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL