fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Kredyty hipoteczne w SKOK można wziąć tylko na pięć lat

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Spółdzielcze kasy nie będą już mogły udzielać kilkudziesięcioletnich kredytów i pożyczek - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny
W dzisiejszym wyroku [b](sygn. K 53/07)[/b] Trybunału Konstytucyjny zakwestionował art. 15 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (DzU z 2006 r. nr 183, poz. 1354 ze zm.). Przepis ten likwidował ograniczenia przewidziane dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w udzielaniu pożyczek i kredytów.
SKOK nie mogły udzielać pożyczek i kredytów na dłużej niż trzy lata. Wyjątkiem były kredyty mieszkaniowe – te kasy mogły przyznawać na maksymalnie pięć lat. To jednak i tak zdecydowanie za krótko w porównaniu z kredytami bankowymi na te cele, bo są one udzielane na okresy znacznie dłuższe (najczęściej jest to 30 lat). Także dopłaty do odsetek od preferencyjnych kredytów można dostawać przez osiem lat. Zniesienie ograniczeń dla SKOK oznaczało, że mogły one przez dwa ostatnie lata udzielać pożyczek i kredytów bez żadnych ograniczeń czasowych. Trybunał uznał jednak, że [b]przepis uchylający ograniczenia dla SKOK jest sprzeczny z art. 118 – 119 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77990]konstytucji[/link]. Poprawka poselska w tej sprawie była bowiem nowością normatywną wykraczającą poza zakres przedmiotowy ustawy[/b]. Dotyczyła zasad udzielania wszystkich pożyczek i kredytów, a nie tylko tych związanych z pomocą dla rodzin na nabycie mieszkania. [b]Naruszono też normy ostrożnościowe ustanowione, aby zachować bezpieczeństwo działania SKOK, bo nie są one objęte nadzorem bankowym[/b]. – Status kas znacząco zbliżył się przez to do statusu banków – uzasadniał sędzia Adam Jamróz.
Wyrok TK oznacza, że znowu obowiązuje art. 21 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zawierający ograniczenia czasowe w udzielaniu kredytów i pożyczek. Niekonstytucyjny przepis straci moc w dniu publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw, co nastąpi za kilka dni. Sędzia Jamróz dokładnie wyjaśnił też, [b]co czeka osoby, które zaciągnęły w SKOK długoletnie kredyty hipoteczne[/b]. – [b]Te umowy pozostaną ważne[/b] – tłumaczył. [b]Nie będzie więc luki w prawie ani unieważniania podpisanych dotychczas umów.[/b] Chodzi o ochronę osób, które zawarły je, korzystając z domniemania konstytucyjności zakwestionowanych wczoraj przepisów. Wyrok jest ostateczny .
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA