fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kto odpowiada za usuwanie zabitych zwierząt

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Kto jest odpowiedzialny za usuwanie z drogi zwierząt, które zginęły pod kołami samochodów?
Ustawa o zachowaniu porządku i czystości w gminach w art. 3 ust. 2 pkt 8 do obowiązkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego zalicza m.in. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. Do jej organów (wójta, burmistrza, prezydenta) należy natomiast określenie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części, oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie tej działalności.
Obowiązek zbierania i usuwania odpadów spoczywa również na właścicielach nieruchomości, a także na zarządcach dróg publicznych. Jest on konsekwencją zawartej w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185040]ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251)[/link] definicji posiadacza odpadów i wiążących się z nią obowiązków nałożonych na te podmioty.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13 tej ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się każdego, kto faktycznie nimi włada (wytwórcę, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Gdy nie możemy go zidentyfikować, przepis wprowadza domniemanie, że posiadaczem odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości jest podmiot władający tą powierzchnią ziemi. W konsekwencji [b]zgłoszenie i przekazanie zabitej (np. w wyniku kolizji drogowej) zwierzyny staje się obowiązkiem jej posiadacza – właściwego zarządu dróg publicznych[/b]. Usługi w tym zakresie świadczone są natomiast przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180129]ustawa o zachowaniu porządku i czystości w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA