Brakuje zachęt prawnych do zawierania układów pracy

Układy zbiorowe są wypierane z firm. Ich miejsce zajmują doraźne porozumienia zawierane z załogą
Zdaniem uczestników konferencji zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konieczne są zmiany w prawie mające skłonić pracodawców i związki do zawierania układów zbiorowych.Zdaniem prof. Ludwika Florka z Uniwersytetu Warszawskiego niezbędne jest uproszczenie procedury zawierania i rejestrowania układu. Uważa on, że państwo powinno nadal kontrolować zgodność zakładowego prawa z powszechnie obowiązującymi przepisami.W ocenie Grażyny Spytek-Bandurskiej z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedsiębiorcy obawiają się zawierania układów, bo nie uwzględniają one kondycji firmy i koniunktury na rynku. W skrajnych wypadkach zbyt duże zobowiązania wobec załogi mogą pogorszyć konkurencyjność firmy.Pracodawcy i związkowcy zarzucali sobie wzajemnie, że nie mają z kim negocjować. Pracodawcy chcą, by stroną rozmów był związek reprezentujący jak największą część załogi, a nie, jak to czasem bywa, związek liczący kilku członk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL