fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Europejscy miliarderzy TSL

Rzeczpospolita
W trakcie przygotowywania rankingu przyjęto następujące założenia:
Prof. dr hab. Halina Brdulak, mgr inż. Paweł Michalski
- Ranking prezentuje operatorów TSL pochodzenia europejskiego (tj. takich, których właścicielem jest kapitał europejski), którzy w roku 2007 osiągnęli przychody co najmniej 1 mld euro, a znaczna część operacji prowadzonych przez te firmy – zdaniem autorów – jest działalnością logistyczną. Został stworzony na podstawie wiedzy autorów rankingu oraz informacji dostępnych w Internecie. Wykorzystano również informacje prezentujące największe firmy, dostępne w krajach UE. Dołożono największych starań, aby prezentowana lista była kompletna. - Z rankingu z kilkoma wyjątkami wyłączono poczty, europejskich przewoźników kolejowych oraz linie lotnicze, dystrybutorów prasy oraz wewnętrznych operatorów logistycznych. Jak wspomniano powyżej, nie ma w nim też firm, które działają w Europie, zostały w Europie założone, jednak obecnie znajdują się w rękach inwestorów spoza Europy.
Zostały one wyłączone ze względu na inne zasady ujawniania informacji lub politykę nieujawniania informacji, mimo iż w przypadku niektórych wiadomo, że przekroczyły one pułap przychodów 1 mld EUR. W przypadku koncernów prowadzących również działalność poza TSL – tam, gdzie było to możliwe – zamiast pozycji „grupa spółek TSL” wybrano „segmenty działalności TSL”. – W kilku przypadkach było to konieczne, ponieważ podział na segmenty działalności nie odpowiada podziałowi prawnemu na spółki. - Ranking opiera się na informacjach finansowych z oficjalnych raportów podpisanych przez audytorów. W przypadku spółek prywatnych, które tego rodzaju raportów nie publikują, informacje pochodzą ze stron internetowych firm lub informacji nadesłanych przez centrale grup spółek. Część informacji dodatkowych pochodzi z innych serwisów internetowych, w tym z serwisów giełdowych. - Do zestawienia ostatecznego rankingu wybrano wartość przychodów netto oraz wartość przychodów z usług tylko na rzecz klientów spoza grupy (klientów zewnętrznych). Jeżeli w sprawozdaniu rocznym z działalności nie podano [1] czy przychody są wartością netto, czy brutto, lub [2] czy są to przychody całkowite, czy przychody tylko z usług świadczonych klientom zewnętrznym, autorzy przyjmują, że – zgodnie ze zwyczajami – są to wartości netto i dotyczą usług świadczonych klientom zewnętrznym. Wyjątek stanowią spółki prywatne, o których informacje finansowe czerpano z innych źródeł niż oficjalne sprawozdania, w przypadku których nie można jednoznacznie stwierdzić czego dokładnie dotyczy wartość przychodów, przy czym zakładać należy, że są to raczej wartości brutto (wg faktur), a nie netto. - Każda z firm wymienionych w rankingu została dodatkowo omówiona w dalszej części artykułu. Podano dodatkowe informacje dotyczące wartości przychodów, które pojawiły się w rankingu, w tym rozkład przychodów na poszczególne segmenty działalności i kraje/regiony oraz informacje dotyczące właścicieli i spółek zależnych, a także najważniejszych przejęć dokonanych w 2007 lub już w 2008 roku. W porównaniu z rankingu za rok 2006 w rankingu 2007 nie pojawiła się firma Christian Salvesen, która została przejęta przez Norbert Dentressangle. Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA