Jak zlikwidować spółkę komandytową

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Chcemy zakończyć działalność spółki komandytowej. Jak wygląda jej likwidacja?
W przepisach poświęconych spółce komandytowej nie ma takich, które odnosiłyby się bezpośrednio do likwidacji.To oznacza, że odpowiednie zastosowanie znajdują tu regulacje dotyczące spółki jawnej. Te z kolei pozostawiają wspólnikom dużą swobodę co do metody zaprzestania działalności.Wynika z nich, że należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Pomysłów na ów „inny sposób” pada w literaturze mnóstwo. Na przykład można tu wskazać podział majątku w naturze bez konieczności spieniężania go, zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części osobie trzeciej albo – z obowiązkiem spłaty udziałów – jednemu bądź kilku wspólnikom, wniesienie go aportem do zakładanej przez wspólników innej spółki handlowej czy podział majątku według określonego klucza.Ta dopuszczona przez ustawodawcę swoboda bierze się stąd, że podzielenie czy w ogóle pozbycie się majątk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL