fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opieka nad dzieckiem to okres nieskładkowy

Fotorzepa, Darek Golik
Czy wliczamy do stażu emerytalnego jako okres nieskładkowy czas niewykonywania pracy z powodu opieki nad:- pierwszym dzieckiem po studiach przed rozpoczęciem jeszcze kariery zawodowej,- drugim – w trakcie czteromiesięcznej przerwy w pracy, już po urlopie wychowawczym, a przed ukończeniem przez drugie dziecko czterech lat?
W stażu uprawniającym do emerytury lub renty uwzględniamy obok okresów składkowych również nieskładkowe. Wykaz tych ostatnich zawiera art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.). Do nieskładkowych zaliczamy m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury urlopy wychowawcze lub bezpłatne udzielone zgodnie z przepisami o bezpłatnych urlopach dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, inne wzięte w tym celu urlopy bezpłatne oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad pociechą:- do czterech lat – w granicach do trzech lat na każde dziecko oraz łącznie, bez względu na liczbę dzieci – do sześciu lat,- na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo do trzech lat na każde.Wynika z tego, że do okresów nieskładkowych przyjmujemy w tej sytuacji czas opie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA