fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Eureko stawia warunki

Rzeczpospolita
Holendrzy są gotowi skierować swoich ludzi do zarządu PZU.Od podziału ubiegłorocznego zysku spółki zależą losy jej ekspansji międzynarodowej
Jak wynika z dokumentów, do których dotarła „Rz”, Eureko chce przywrócenia absolutoriów dla członków zarządu PZU kierowanego przez Cezarego Stypułkowskiego. Holenderski inwestor zgłosił projekty uchwał w tej sprawie do porządku obrad walnego zgromadzenia, które odbędzie się 26 czerwca. Od przyjęcia tych uchwał uzależnia powrót swoich przedstawicieli do zarządu spółki. To, jak się zachowa na walnym Skarb Państwa, pokaże, na ile jest szansa na zawarcie kompromisu w trwającym ponad siedem lat sporze o kontrolę nad PZU. Obaj akcjonariusze (Skarb Państwa ma 55 proc. akcji i Eureko 33 proc. akcji) prowadzą w tej sprawie negocjacje. Miały się one zakończyć do końca czerwca.
Dziś największą polską firmą ubezpieczeniową kieruje trzech przedstawicieli Skarbu Państwa.
Liczebność zarządu może mieć znaczenie w planowanych zagranicznych inwestycjach. Wcześniej władze towarzystwa ujawniły, że grupa PZU dysponuje 10 mld zł, które może przeznaczyć na zakupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Andrzej Klesyk, prezes PZU SA, uzależnił jednak dalsze działania od decyzji akcjonariuszy. Podczas WZA ma on przedstawić akcjonariuszom „ustną informację o planowanych kierunkach rozwoju”. To, jak intensywne będą to poszukiwania, uzależnia od sposobu podziału 1,4 mld zł ubiegłorocznego zysku. W ostatnich latach (z wyjątkiem ubiegłego roku) towarzystwo płaciło sowite dywidendy. Dwóch głównych akcjonariuszy PZU nie chce zdradzać swoich propozycji wypłaty dywidendy. – Nasze stanowisko w sprawie podziału zysku podamy przed walnym – mówią Michał Nastula, prezes Eureko Polska, i Maciej Wewiór, rzecznik resortu skarbu.
Po decyzji o podziale zysku zaplanowane są głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium zarządowi Cezarego Stypułkowskiego. W apogeum konfliktu między Skarbem Państwa a Eureko, w grudniu 2006 roku, podczas burzliwego 17-godzinnego zgromadzenia akcjonariuszy odmówiono bowiem udzielenia absolutorium. Pięciu byłym członkom zarządu PZU odebrano absolutoria udzielone zaledwie pięć miesięcy wcześniej. Uchwały podjęte zostały głosami Skarbu Państwa rządów PiS.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki a.bialy@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA