Uwaga – zły podatek

Podatek od nieruchomości jest niesprawiedliwy. Jego wysokość nie zależy bowiem od jakości infrastruktury, więc zniechęca gminy do inwestowania, a właścicieli gruntów do racjonalnego ich zagospodarowania – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.
Według Jeremiego Mordasewicza, eksperta PKPP, nieracjonalne gospodarowanie gruntami w dużej mierze wynika z konstrukcji podatku od nieruchomości – głównie opodatkowane są grunty, budynki i budowle (sieci gazowe, ciepłownicze, elektryczne) związane z działalnością gospodarczą. Natomiast stawki od budynków mieszkalnych i związanych z nimi gruntów są znikome.W ubiegłym roku maksymalna opłata za mkw. budynku mieszkalnego wynosiła rocznie 51 groszy, a przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł. W przypadku gruntów było to odpowiednio 30 groszy i 62 grosze (stawkę podatku od nieruchomości ustala rada gminy). Nie mogą one przekroczyć kwot zapisanych w nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).– Stawka podatku od budynków mieszkalnych jest 35 razy niższa niż od budynków związanych z działalnością gospodarczą. Ten podatek nie pokrywa nawet 10 proc. kosztów budowy i eksploatacji ulic – podkreśla Mordasewicz.Właściciel bu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL