fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Dobra inicjatywa prezydenta

Marek Goliszewski
Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch
Przedsiębiorcy chcą płacić podatki w warunkach, w których prawo jest czytelne, a jego egzekwowanie nie zaburza działalności uczciwych podatników.

Pożyteczną inicjatywą ustawodawczą w kontekście podatków jest propozycja prezydenta Bronisława Komorowskiego wprowadzenia kilku zmian do obecnej ordynacji podatkowej, przesłana do parlamentu 9 grudnia 2014 r. Prezydent proponuje zająć się tylko kilkoma kluczowymi zmianami w istniejącym prawie, tak aby jak najszybciej, czyli już teraz, zminimalizować możliwości nadużywania prawa przez izby skarbowe i inne organy państwowe, często wykorzystujące luki i niejasności w regulacjach.

Wobec takich niejasności pracownicy izb skarbowych mogą bać się podejmować decyzje na korzyść podatnika, aby nie zostać posądzonym przez służby policyjne czy przełożonych o korupcyjną współpracę z nim. Wiele głośnych przykładów wskazuje na to, że pracownicy izb postępują tak dość często, co powoduje u uczciwych podatników ogromne koszty biznesowe i ludzkie.

Najważniejszą zmianą zaproponowaną przez prezydenta jest wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, a więc, by w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji regulacji podatkowych izby skarbowe i sądy rozstrzygały je zawsze na korzyść podatników.

Inicjatywa prezydenta jest motywowana tym, że polskie przepisy podatkowe często pozostawiają duże pole do interpretacji urzędnikom, a w spornych sprawach między izbami skarbowymi i podatnikami ciężar interpretacji skomplikowanych i niejasnych przepisów spada na sądy. Te z kolei polegają na opinii biegłych.

W przypadku różnicy zdań między biegłymi sędziowie mają problem. Rozwiązaniem tego problemu, które wydaje się sędziom zgodne z interesem państwa, jest orzekanie na korzyść izb skarbowych.

Proponowany przez prezydenta ustawowy zapis, aby wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych były zawsze rozstrzygane na korzyść podatnika, spowoduje, że sądy będą miały czytelną podstawę prawną, wręcz obowiązek, by właśnie w ten sposób orzekać. To w konsekwencji powinno pomóc także ministrowi finansów zmienić zachowanie urzędników służb skarbowych wobec podatników.

Minister finansów i pani premier także zapowiadają daleko idącą zmianę obecnej ordynacji podatkowej. Deklarują, że nowa ordynacja będzie oznaczać mniej inwazyjny sposób poboru podatków oraz pomocne, zgoła przyjazne, podejście do podatnika. Między innymi zapowiadają aprobatę dla zasady in dubio pro tributario. Niestety, równocześnie informują, że nowa ordynacja zostałaby wprowadzona w życie dopiero za kilka lat.

Niech dla naszych urzędów skarbowych modelem do naśladowania stanie się jak najszybciej największy brytyjski urząd skarbowy z Cumbernauld, który w roku 1989 otrzymał bardzo prestiżową Europejską Nagrodę Jakości.

Urząd ten, który zatrudnia ponad 1000 pracowników i obsługuje 7 mln podatników, przyjął jako swoją misję obsługę podatników w takim płaceniu podatków, które jest zgodne z prawem i równocześnie służy rozwojowi ich przedsiębiorstw.

W rezultacie nie tylko uzyskał najwyższe świadectwo jakości swojej pracy, ale zbierane przez niego przychody podatkowe wzrosły.

Na tym przykładzie widać wyjątkowo jasno, że dbanie przez urzędników państwowych o interes obywatela, w tym przypadku podatnika, może być także dbałością o interes państwa.

Popierając inicjatywę pana prezydenta, chcemy równocześnie podkreślić, że uczciwym podatnikom, którymi według nas są niemal wszyscy przedsiębiorcy, zależy na skuteczności organów państwa w ściganiu przestępstw podatkowych, szczególnie tych dużych.

Marek Goliszewski jest prezesem i założycielem Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka jest głównym ekonomistą Business Centre Club

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA