fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Są kłopoty z rozliczaniem usług od oddziałów zagranicznych firm

Organy podatkowe żądają, by zagraniczny przedsiębiorca i jego polski oddział byli osobno zarejestrowani dla celów VAT. Tymczasem i przedsiębiorca, i jego oddział to jeden podatnik
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 marca 2008 r. (I SA/Wr 1803/07).Przyczyną problemów związanych z rozliczaniem VAT od usług świadczonych przez oddziały zagranicznych przedsiębiorców jest niezrozumienie statusu tych oddziałów. Część polskich organów podatkowych twierdzi bowiem, że przedsiębiorca zagraniczny i jego polski oddział to odrębni podatnicy VAT. Takiego podejścia nie stosują jednak do oddziałów polskich przedsiębiorców.W praktyce prowadzi to do absurdalnych sytuacji. Urzędy żądają, aby zarówno oddział zagranicznego przedsiębiorcy, jak i sam przedsiębiorca byli osobno zarejestrowani dla celów VAT. Sami przedsiębiorcy również czasami traktują swoje oddziały jako odrębnych kontrahentów, rozliczając się z nimi według faktur VAT.Problem ten rozstrzygał już Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sprawa FCE Bank plc, C-210/04). ETS jednoznacznie stwierdził, że nie jest podatnikiem VAT oddział przedsiębior...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA