fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czyszczenie kanalizacji opodatkowane jak usługa

Czy czyszczenie kanalizacji należy do usług budowlanych? Jestem opodatkowany ryczałtem i nie wiem, jaką stawką opodatkować te usługi.
Czyszczenie kanalizacji należy zaliczyć do działalności usługowej i opodatkować ryczałtem w wysokości 8,5 proc.Usługi te bez względu na to, czy będą polegały na oczyszczaniu i utylizacji ścieków i nieczystości, opróżnianiu i oczyszczaniu szamb, czy też usuwaniu nieczystości z toalet, klasyfikowane są w PKWiU w dziale 90 (usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne). Z pewnością nie są to więc usługi budowlane.Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt wynosi 8,5 proc. od przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.Przez działalność usługową, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć pozarolniczą działalność gosp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA