Wczasy dla niepełnosprawnego na koszt funduszu rehabilitacji

Z okazji Wielkanocy chcemy wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rzecz pracowników naszego zakładu pracy chronionej. Czy wolno sfinansować z tego źródła np. wyjazdy na święta lub pobyt w ośrodku wypoczynkowym niepełnosprawnego i jego rodziny?
O tym, na co wydajemy środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), rozstrzyga rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810). Przepis ten nie umożliwia pokrywania np. bonów świątecznych dla niepełnosprawnych pracowników. Zfron służy bowiem rehabilitacji niepełnosprawnych, a nie pomocy socjalnej. Dzieciom takich pracowników możemy natomiast przyznać z tego źródła dofinansowanie obozu, kolonii i turnusu rehabilitacyjnego.Rozporządzenie pozwala na sfinansowanie z zfron niepełnosprawnemu pracownikowi wypoczynku, sportu, turystyki i rekreacji. Możecie więc pokryć koszty jego dojazdu i powrotu oraz pobytu w ośrodku wczasowym. Ale uwaga! Zfron dotuje wyłącznie wydatki związane z jego przejazdami i pobytem. Jeśli niepełnosprawny zechce ze sobą zabrać rodzinę, to musi za nią zapłacić z własnej kieszeni.Rekreacja to odpoczynek i ro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL