Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna przeprowadziła kontrolę sanitarną w zespole szkół (ZS). Chodziło o ocenę pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach edukacyjnych – salach lekcyjnych oraz przy tablicach. W wyniku kontroli stwierdzono, że natężenie oświetlenia sztucznego jest niezgodne z wymaganiami Polskiej Normy.

W związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne, o czym poinformował powiat jako organ prowadzący ZS. PPIS nakazał powiatowi doprowadzić do wartości zgodnej z wymaganiami PN z 2004 r. Powiat wniósł o uchylenie decyzji PPIS i orzeczenie, że stroną zobowiązaną do doprowadzenia do wartości zgodnej z wymaganiami PN z 2004 r. jest zespół szkół. Ponadto powiat twierdził, że inspekcja sanitarna powołała się na wymagania nieobowiązującej Polskiej Normy.