Większe nowelizacje przepisów, w większości przypadków w praktycznym już ich stosowaniu, wywołują spory i wątpliwości. Ten problem nie ominął zmienionego od 1 czerwca 2017 r. kodeksu postępowania administracyjnego, z którym trudności mają nawet urzędnicy. A potwierdza to jedno z najnowszych postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 18 stycznia 2023 r.

Sprawa zaczęła się od tego, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję burmistrza ustalającą warunki zabudowy. Konkretnie chodziło o budynek stacji kontroli pojazdów z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu i zielenią. Sprawa miała wrócić do ponownego rozpatrzenia. Decyzja została wydana na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. i pouczono w niej o prawie do wniesienia od niej sprzeciwu do sądu administracyjnego.