Czasowe przebywanie poza granicami kraju w celu pobierania nauki nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Takie jest sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Sprawa dotyczyła chłopca, który uczęszczał do szkoły w Wielkiej Brytanii. Był uprawniony do alimentów od ojca na podstawie wyroku sądu rejonowego, ale ich egzekucja była bezskuteczna. Mimo to dziecku odmówiono prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powodem było to, że nie mieszka w Polsce. Matka złożyła skargę do sądu. Dodała, że samodzielnie wychowuje syna, jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Podała, że syn nie korzysta z tego rodzaju pomocy w Wielkiej Brytanii. Wyjaśniła, że syn nie wiąże z tamtym krajem swojego życia i zamierza powrócić do Polski. Sąd uznał skargę za zasadną.