O swoim sukcesie informuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który do sprawy sądowej w obronie przedsiębiorcy prowadzącego siłownię. W kwietniu 2021 r. sanepid wymierzył mu administracyjną karę pieniężną w kwocie 10 tys. zł za naruszenie ograniczeń związanych z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19.

9 marca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił w całości decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Poznaniu oraz umorzył w całości postępowanie przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną w Poznaniu w tej sprawie.

- To kolejny wyrok korzystny dla przedsiębiorcy, a także utwierdzenie ukształtowanej już sądowej linii orzeczniczej, że zakazy działalności gospodarczej nie mogą być wydawane na podstawie legislacji podustawowej takiej jak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 512 ze zm.) - przypomina Rzecznik MŚP.

Podkreśla, że niejednokrotnie inspekcja sanitarna już na etapie postępowania administracyjnego umarzała postępowania w sprawie administracyjnych kar pieniężnych, bez konieczności angażowania sądów administracyjnych, o co Rzecznik MŚP wielokrotnie zabiegał.