Tag:

firma w urzędzie

Powiązane

prawo

NSA: Fiskus nie może po omacku szukać podkładki pod karę

Kompetencję KAS do przetwarzania informacji o zdarzeniach bezpośrednio wpływających na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności należy rozumieć wąsko.

Dowody zbierane przez skarbówkę muszą być zgodne z prawem

Okoliczność udowodniona informacją pozyskaną w trybie art. 45 ustawy o KAS nie może być uznana za udowodnioną jako sprzeczna z prawem.

Interpretacja chroni tylko wnioskodawcę

Grupa VAT nie korzysta z ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych wydanych dla jej członków w okresie przed jej utworzeniem.

Planowanie przestrzenne czekają istotne zmiany

Zakłada się, że pięć lat ma wystarczyć na przeprowadzenie wszelkich procedur wymaganych do rozpoczęcia inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę, nawet w przypadku tych dużych.

Jak potwierdzić niekaralność cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze

Zarejestrowana w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym spółka kapitałowa w celu potwierdzenia niekaralności swoich członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów powinna złożyć zaświadczenie z polskiego KRK, nawet jeśli wszystkie te osoby mają obywatelstwo innego kraju.

Marek Domadalski: Dokładne terminy na nowele to złuda

Projekt ustanowienia zasady, aby tylko dwa dni w roku wchodziły w życie ustawy regulujące działalność przedsiębiorców, ma sporo z marzeń.

Wykładnia, która nie daje ochrony, byłaby bezwartościowa

Odpowiedź na pytanie o potencjalnie negatywne konsekwencje działania niezgodnego z prawem wykracza poza zakres interpretacji.

Ocena występowania powiązań technologicznych

Istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz konieczność wydania decyzji środowiskowej przed wydaniem pozwolenia na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy.

Tomasz Pietryga: Państwo ciągłych deregulacji

Kolejne rządy przedstawiają pakiety zmian, które mają uczynić procedury bardziej ludzkimi, a kontakt z urzędnikami przyjemniejszym. Tyle że usuwając jedne bariery, tworzą kolejne.

Nie płacisz podatku na czas, dolicz odsetki

Podatnik musi się liczyć z konsekwencjami. Zapłata zaliczki na podatek po terminie lub w niewłaściwej wysokości skutkuje koniecznością naliczenia odsetek od zaległości podatkowej.