Tag:

firma w urzędzie

Powiązane

prawo

Zdalne rozprawy przed KIO mogą skutkować większą liczbą odwołań

Elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą to krok w dobrym kierunku – oceniają eksperci. Widzą jednak mankamenty projektu ustawy przygotowanego przez resort rozwoju.

Brak ukraińskiego paszportu: czy można dalej pracować w Polsce?

Zawieszenie wydawania paszportów Ukraińcom w wieku poborowym przebywających poza swoim krajem bezpośrednio przełoży się także na perspektywy ich legalnego pobytu i możliwości pracy w Polsce.

Ściganie zarządu za podatki firmy musi być rozważniejsze

Dla uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki osoba obowiązana do zgłoszenia upadłości może wskazać na zdarzenia świadczące, że zaniechanie tego wniosku nie było zawinione.

Wyboista droga po interpretację od fiskusa

Skarbówka nie chce odpowiadać na pytania o stawki ryczałtu, choć ma wszystkie dane o biznesie.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym

Przedsiębiorca planujący sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym musi uzyskać formalną zgodę mieszkańców. Sprzeciw będzie w tym przypadku oznaczał formalną przeszkodę w uzyskaniu zezwolenia od organów gminy.

Zgłaszać czy nie zgłaszać ochronę praw własności

Zaniechanie zabezpieczenia przysługujących przedsiębiorcy praw własności intelektualnej może okazać się niewspółmiernie bardziej kosztowne niż przewidywane koszty ochrony.

Znak towarowy unijny, polski, a może oba?

Na terytorium Polski występują dwa prawa do oznaczenia, tj. polski znak towarowy (przyznawany decyzją Urzędu Patentowego RP) oraz znak towarowy Unii Europejskiej (udzielany w drodze decyzji EUIPO). Podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o wyborze prawa, to zakres terytorialny korzystania z oznaczenia oraz koszty związane z rejestracją.

Jak chronić własność przemysłową?

Zabezpieczenie własności przemysłowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nierzadko stanowiącej wręcz fundament tej działalności, powinno być priorytetem każdego przedsiębiorcy.

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Zezwolenie jednolite: warunki, procedura, problemy

W ramach jednego postępowania cudzoziemiec może uzyskać legalizację zarówno swojego pobytu, jak i pracy. W tej procedurze to pracownik jest stroną. Rola pracodawcy sprowadza się do kilku formalności.