fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zakaz hodowli zwierząt ma być jasny

www.sxc.hu
Rada gminy musi wyraźnie wskazać obszary lub nieruchomości objęte zakazem utrzymywania zwierząt gospodarczych.

Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy. Dodała zakaz utrzymywania „stad trzody chlewnej w ilości przekraczającej 50 sztuk i znajdujących się w odległości mniejszej niż 1000 m od innego stada".

Wojewoda lubelski zakwestionował ten zapis, jako niezgodny z prawem. Stwierdził, że art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy określa, że rada gminy ma prawo m.in. wydać zakaz utrzymywania zwierząt gospodarczych na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, ale mówi o wskazaniu „obszarów" lub „poszczególnych nieruchomości".

Tymczasem regulacja wprowadza wątpliwości, które konkretnie obszary czy nieruchomości będą objęte zakazem, a także na jakich konkretnie obszarach lub nieruchomościach położonych we wskazanej odległości od siebie (1000 m) będzie on obowiązywał. Wprowadzenie takiego unormowania nie tylko wykracza poza upoważnienie określone w przepisie, ale nie czyni zadość wymogom prawidłowej legislacji. Taki zapis może prowadzić do licznych wątpliwości i sporów interpretacyjnych na etapie stosowania regulaminu.

sygnatura akt: PN-II.4131.556. 2015

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA