W kancelariach

Nowi partnerzy w kancelarii DZP

Michał Czarnuch i Tomasz Kaczyński
Informacja Prasowa
Z dniem 1 lipca do grona Partnerów kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, dołączyli Michał Czarnuch i Tomasz Kaczyński, od lat związani z Praktyką Life Sciences.
Michał Czarnuch dołączył do naszego zespołu w 2007 r. Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Tomasz Kaczyński dołączył do nas w 2006 r. Specjalizuje się w zakresie prawa farmaceutycznego - od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania i dystrybucji, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. W swojej pracy, w szczególności koncentruje się na tworzeniu struktur dystrybucyjnych na rynku farmaceutycznym. Doradza także podmiotom działającym na rynku spożywczym we wszelkich kwestiach prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Michał i Tomasz od lat doradzają w ramach z Praktyki Life Sciences kancelarii DZP. To największy zespół doradzający w kwestiach prawa farmaceutycznego i biotechnologii, prawa antymonopolowego i prawa konstytucyjnego, w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktykę prowadzi dr hab. prof. UW Marcin Matczak.
Do zespołu kancelarii dołączyła także dr Małgorzata Wilińska, Counsel, która w ramach Praktyki IP&TMT kieruje Działem Badań i Rozwoju zajmującym się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Małgorzata Wilińska jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i w Szkole Głównej Handlowej. Współorganizuje studia podyplomowe "Zarządzanie Transferem Technologii" na SGH. Jej rozprawa doktorska pt. "Wykorzystanie systemów ekspertowych w procesach stosowania prawa" dotyczyła wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowych, w procesach stosowania prawa i wspomagania pracy prawnika. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie R&D. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących B&R oraz ochronie danych osobowych i doradza wiodącym polskim instytutom naukowym, instytutom PAN oraz uczelniom wyższym i przedsiębiorstwom.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL