fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

DZP: Powstała Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Informacja Prasowa
W związku z podjętą w listopadzie Inicjatywą, 22 marca w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka odbyło się spotkanie założycielskie związku pracodawców – Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Członkami organizacji zostało kilkanaście podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych.

Pomysł na zrzeszenie się jest odpowiedzią na szeroko pojęte potrzeby rynku. Impulsem do działania stała się konieczność aktywnego wpływania na kształtujące się otoczenie regulacyjne oraz eliminowania barier ograniczających rozwój rynku – w tym ograniczeń prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Zgodnie ze swoim statutem, do zadań Izby należy m.in.:

- konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych rozwojem rynku systemów bezzałogowych oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych,

- prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych polskiego sektora systemów bezzałogowych,

- prowadzenie działań na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa technologii bezzałogowych, jak również jej wykorzystania.

W skład Zarządu Izby weszli Dariusz Werschner - Prezes, Mariusz Naumienko - Wiceprezes oraz prawnik kancelarii DZP - Piotr Najbuk - Wiceprezes.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych prosimy o kontakt z Katarzyną Łoś (katarzyna.los@dzp.pl).

O działaniach nowopowstałej organizacji będziemy informować na bieżąco.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA