fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Fiskus wykreśli firmę z rejestru VAT - będzie miał więcej możliwości

123RF
Czy po 1 stycznia fiskus będzie miał więcej możliwości na wykreślenie firmy z rejestru VAT?

Justyna Kowalik: Tak. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podatnik jest wykreślany z rejestru VAT jedynie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje. Po drugie, jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem.

Nowe przepisy o VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., przewidują siedem kolejnych przesłanek wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Dodatkowo, podatnik zostanie wykreślony z rejestru, gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub gdy podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwania organu podatkowego lub kontroli skarbowej.

Ponadto, podatnik będzie podlegał wykreśleniu z rejestru VAT w przypadku zawieszania wykonywania działalności gospodarczej (na okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy), niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji „zerowych" (za sześć kolejnych miesięcy / dwa kolejne kwartały), a także w razie wystawienia tzw. pustych faktur. Będzie on mógł również zostać wykreślony z rejestru, gdy okaże się, że jego dostawcy lub nabywcy (także pośredni) uczestniczyli w oszustwie lub nadużyciu podatkowym.

Czy podatnik będzie informowany?

W niektórych przypadkach nie, w innych – nie wiadomo. Nowe przepisy nie są bowiem w tym zakresie jednoznaczne. Wynika z nich, że organ podat- kowy nie będzie miał obowiązku zawiadamiania o wykreśleniu z rejestru VAT, gdy nie będzie możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub z jego pełnomocnikiem, gdy podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwania organu lub gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnymi okażą się niezgodne z prawdą. W pozostałych przypadkach nowe przepisy nie precyzują, czy podatnik będzie zawiadamiany o wykreśleniu z rejestru. Kierując się jednak wykładnią systemową, należy oczekiwać, że organ podatkowy będzie w tych pozostałych sytuacjach informował podatnika o wykreśleniu z rejestru VAT.

W przypadku podejrzenia wykreślenia z rejestru VAT, podatnik może zweryfikować swój status w bazie on-linie podatników VAT czynnych, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Nie ma jednak pewności co do aktualności zawartych w niej danych. Aby potwierdzić status podatnika VAT czynnego, najlepiej skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.

Co z VAT od wykreślenia do przywrócenia?

Przerwa w rejestracji jako podatnik VAT czynny wywołuje daleko idące konsekwencje podatkowe, zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy podatnik (lub jego kontrahent) nie miał świadomości, że został wykreślony z rejestru VAT, gdyż nie został o tym zawiadomiony. Przykładowo, jeżeli dostawca wystawi fakturę na „odwrotne obciążenie" na rzecz nabywcy wykreślonego z rejestru podatników VAT czynnych, to wówczas powstanie u niego zaległość podatkowa.

W raporcie z konsultacji społecznych ustawodawca zapewnia jednak, że przywrócenie rejestracji będzie następowało z mocą wsteczną. Z drugiej strony, mając na uwadze, że znowelizowane przepisy nie precyzują momentu, z jakim będzie następować przywrócenie rejestracji (czy „wstecz", czy „na bieżąco"), nie ma pewności, czy organy podatkowe będą faktycznie przywracać rejestrację z mocą wsteczną.

Ewentualna przerwa w rejestracji jako podatnik VAT czynny nie wyklucza prawa do odliczenia VAT. Jeżeli podatnik w dalszym ciągu prowadzi działalność opodatkowaną, to nie można mu odmówić prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w celu prowadzenia tej działalności. Status podatnika VAT uprawnionego do odliczenia VAT nie zależy bowiem od rejestracji, co znajduje powiedzenie w utrwalonym orzecznictwie TSUE.

—rozmawiała Aleksandra Tarka

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA