fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Czy święty Mikołaj odliczy VAT

Fotorzepa/Rafał Guz
Czynności wykonywane w ramach administrowania środkami funduszu są podejmowane poza działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca nie odlicza podatku naliczonego i nie wykazuje VAT należnego przy przekazaniu świadczenia pracownikom.

W przypadku prezentów sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy mieć na uwadze, że czynności wykonywane w ramach administrowania środkami funduszu są wyłączone z zakresu ustawy o VAT. Podejmuje się je bowiem poza sferą prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Podatnik nie odlicza wówczas podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w ramach funduszu. Jednocześnie nie wykazuje VAT należnego w momencie przekazania świadczenia pracownikom.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi oraz w zakresie wykonywania czynności zwolnionych z VAT. Skoro działalność w zakresie administrowania funduszem socjalnym nie podlega VAT, to pracodawcy nie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług od osób trzecich.

W przypadku zakupu towarów na tworzenie paczek świątecznych ze środków obrotowych podatnika, można natomiast co do zasady odliczać wartość VAT. Przy przekazywaniu prezentów należy wówczas wykazywać VAT należny, poza przypadkami prezentów o niewielkiej wartości. Stanowisko fiskusa w tym zakresie jest jednak niejednolite. W wielu przypadkach organy podatkowe uznają, że zakupy prezentów dla pracowników finansowane ze środków obrotowych nie uprawniają podatników do odliczania podatku naliczonego, a w konsekwencji, przekazywane pracownikom prezenty nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Autor jest menedżerem w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

podstawa prawna: ustawa 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 800)

podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2015 r. poz. 2236)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA