Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Wyższy o 500 zł, a w przypadku osób zatrudnionych w szczególnych warunkach – o 670 zł, będzie w tym roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo kwota świadczenia urlopowego.

Publikacja: 16.02.2024 11:25

Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Foto: Adobe Stock

GUS podał w obwieszczeniu z 16 lutego br., że w 2023 r. przeciętna płaca, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs, wyniosła za cały 2023 r. 6246,13 zł, a w II półroczu 2023 r. – 6445,71 zł. To wysokość miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe – podawanego do celów zfśs zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs. Podstawą odpisów na dany rok jest zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie ubiegłoroczne albo za drugie półrocze roku poprzedniego – to, które okaże się wyższe. Zatem w 2024 r. będzie to kwota 6445,71 zł.

Kwoty odpisów na zfśs w 2024 r. 

To oznacza, że odpisy w tym roku na zfśs będą wynosić za pracownika:

- zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł (37,5 proc),

- pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),

- młodocianego w I, II i III roku nauki – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.

Porównując to do odpisu obowiązującego w drugim półroczu 2023 r. oznacza to podwyżkę o ok. 500 zł w przypadku pracowników zatrudnionych w tzw. zwykłych warunkach (z 1914,34 zł) oraz o ok. 670 zł w odniesieniu do zatrudnionych w szczególnych warunkach (z 2552,45 zł).

Czytaj więcej

Liczba etatów na 1 stycznia przesądzi o obowiązkach socjalnych

Wyższe świadczenia urlopowe w 2024 r. 

U pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kwota odpisu podstawowego to maksymalna wysokość wypłacanego przez nich świadczenia urlopowego. W tym roku zatrudnieni, którzy pójdą na co najmniej 14-dniowy urlop, dostaną zatem co najmniej 500 zł więcej niż w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.

Odmrożona podstawa odpisów na zfśs

Tak wysoka podwyżka to skutek „odmrożenia” podstawy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przez wiele lat naliczany był od wynagrodzenia za dużo wcześniejsze lata. W tym roku po raz pierwszy od 2012 r. trzeba go ustalić od wynagrodzenia z roku ubiegłego.

Czytaj więcej

Firmy przeznaczą więcej pieniędzy na benefity dla zatrudnionych
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność