Tag: Wynagrodzenie Urlopowe/Ekwiwalent

Powiązane

Płace

Ekwiwalent za pracę zdalną nie stanowi przychodu pracownika

Na pracodawcy, który wypłaca jednorazowy ryczałt i miesięczny ekwiwalent osobom wykonującym pracę z domu i ponoszącym wyższe koszty zużycia mediów, nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego.

Pensja za czas zwolnienia z obowiązków liczona jak za urlop

Zwalniając pracownika ze świadczenia zadań w okresie wypowiedzenia, pracodawca musi mu wypłacać wynagrodzenie obliczone na zasadach pensji za czas wypoczynku.

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Resorty infrastruktury, finansów i pracy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Transportu Drogowego przygotowały wytyczne w zakresie stosowania nowych przepisów dotyczących kierowców w transporcie międzynarodowym.

Żołnierz niezawodowy pod szczególną ochroną w firmie

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakie obowiązki ma pracodawca, gdy jego pracownik zostanie powołany do wojska. Każdorazowo będzie to zależało od tego, jaki rodzaj służby wojskowej pełni.

Jak ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop?

Co do zasady obliczając podstawę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy wziąć pod uwagę podstawę wynagrodzenia oraz dodatkowe jego składniki.

Porzucenie pracy bez wpływu na prawo do ekwiwalentu za urlop

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia nie ma wpływu na uprawnienie pracownika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nawet jeśli jest winny ustaniu zatrudnienia.

Urlop wypoczynkowy a ekwiwalent za urlop

Czy można przenieść urlop wypoczynkowy na następną umowę zamiast ekwiwalentu?

Kiedy firma zaliczy w koszty świadczenie za urlop pracownika

Świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Jak zmiany w pracy spowodowane przez COVID wpływają na wynagrodzenia urlopowe

Zredukowanie wymiaru etatu czy wprowadzenie przestoju na mocy przepisów antykryzysowych wymusza przeliczenie podstawy wynagrodzenia urlopowego. Tak samo jest w przypadku czasowego zawieszenia wypłacania określonego składnika pensji.

Jaki ekwiwalent za urlop przy zmianach wymiaru czasu pracy

Wysokość ekwiwalentu za urlop powinna odzwierciedlać pensję z miesiąca nabycia prawa do tego świadczenia. Ma to znaczenie, jeśli w ostatnim czasie zmieniano pracownikowi wymiar czasu pracy.