Tag: Wynagrodzenie Urlopowe/Ekwiwalent

Powiązane

Płace

Urlop wypoczynkowy a ekwiwalent za urlop

Czy można przenieść urlop wypoczynkowy na następną umowę zamiast ekwiwalentu?

Kiedy firma zaliczy w koszty świadczenie za urlop pracownika

Świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Jak zmiany w pracy spowodowane przez COVID wpływają na wynagrodzenia urlopowe

Zredukowanie wymiaru etatu czy wprowadzenie przestoju na mocy przepisów antykryzysowych wymusza przeliczenie podstawy wynagrodzenia urlopowego. Tak samo jest w przypadku czasowego zawieszenia wypłacania określonego składnika pensji.

Jaki ekwiwalent za urlop przy zmianach wymiaru czasu pracy

Wysokość ekwiwalentu za urlop powinna odzwierciedlać pensję z miesiąca nabycia prawa do tego świadczenia. Ma to znaczenie, jeśli w ostatnim czasie zmieniano pracownikowi wymiar czasu pracy.

Koronawirus: obniżenie wymiaru czasu pracy a wymiar urlopu i ekwiwalentu

Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy oznacza nie tylko niższą pensję, ale też krótszy urlop i niższe świadczenia za czas wypoczynku.

Czy pracodawcy muszą wyrównać świadczenia urlopowe

Jeżeli zakładowe przepisy uzależniają wysokość świadczenia urlopowego od kwoty odpisu na fundusz socjalny, wypłacone w tym roku świadczenia należy przeliczyć od średniorocznej stawki odpisu.

Zasady liczenia pensji za urlop zależą od składników płacy

Aby wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy wyszczególnić, które składniki wynagrodzenia przysługują w stałej wysokości, a które zależą m.in. od ilości wykonanej pracy czy przepracowanej liczby godzin w danym miesiącu.

Pensja za czas urlopu: stawka urlopowa może się zmienić w trakcie wypoczynku

Pensja za czas urlopu powinna być jak najbardziej zbliżona do tej, jaką pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Jeśli więc w trakcie wypoczynku zmienią się zasady wynagradzania, stawkę urlopową trzeba przeliczyć.

Wynagrodzenie urlopowe - wakacje na przełomie miesięcy z tą samą stawką

Płatny wypoczynek pracownika często przypada na przełom miesięcy. Dla całego urlopu stawka jest wówczas taka sama, chyba że w międzyczasie nastąpiła obniżka albo podniesienie pensji.

Wynagrodzenie urlopowe - wyrok TSUE o płaceniu za czas urlopu

Należność za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym musi być porównywalna do pensji za normalną pracę.