Tag:

Wynagrodzenie Urlopowe/Ekwiwalent

Powiązane

Płace

Członek straży to nie to samo co strażak ratownik

Rada miejska w uchwale nie może ustalać innych zasad wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych ochotniczej straży pożarnej (OSP) niż wskazane w ustawie.

Wyższe odpisy na fundusz socjalny i świadczenia urlopowe

Po wielu latach zostały „odmrożone” odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). W tym roku wyniesie on najczęściej 2417,14 zł na pracownika. W takiej też wysokości zatrudnieni otrzymają świadczenia urlopowe.

Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Wyższy o 500 zł, a w przypadku osób zatrudnionych w szczególnych warunkach – o 670 zł, będzie w tym roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo kwota świadczenia urlopowego.

Nie tak łatwo pozbawić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Jeżeli pracodawca nie dokłada starań, by pracownicy korzystali z urlopu wypoczynkowego w naturze, to w razie rozwiązania umowy ma obowiązek wypłacić za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny.

Czy szef musi oddać koszty odwołanych ferii?

Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z zaplanowanym urlopem zarówno wtedy, gdy przełożony odwołał go z wolnego, jak i w sytuacji, gdy przesunął mu termin wypoczynku.

Czy można wziąć pieniądze zamiast urlopu?

Nawet jeśli pracownik jest zainteresowany tym, żeby w zamian urlopu wypoczynkowego otrzymać ekwiwalent pieniężny, pracodawca nie może zgodzić się na takie rozwiązanie.

Ustalanie ekwiwalentu musi być precyzyjne

Znaczenie nazwy „członek ochotniczej straży pożarnej” nie jest tożsame z nazwą „strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej”. WSA wydał wyrok ws. uchwały rady dot. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.

Czas ustalić, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2024 roku

Jeżeli na 30 listopada 2023 r. pracodawca będzie zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, w przyszłym roku będzie zobowiązany naliczać i wypłacać zasiłki na czas choroby i macierzyństwa.

Praca zdalna zwiększa koszty płacy pracownika niepełnosprawnego

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje także do kosztów, jakie pracodawca ponosi w związku z pracą zdalną takiej osoby.

Kosztów pracy zdalnej nie można przerzucać na pracowników

Pracodawca nie może wprowadzić liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej większej niż kodeksowa w porozumieniach z pracownikami, aby oszczędzić na zwrocie kosztów świadczenia pracy w tej formie.