fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie jest fakturą

Adobe Stock
Dokument dla kontrahenta powiadamiający go o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji pełni funkcję jedynie informacyjną. Nie powoduje on zatem obowiązku zapłaty wykazanego w nim podatku, a dla nabywcy – podstawy do jego odliczenia.

Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie tego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Zasady dotyczące wystawiania faktur zostały określone w przepisach ustawy o VAT. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze VAT, dlatego istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich jej elementów.

Wymagane elementy

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

Czytaj też:

Faktura pro forma a mechanizm podzielonej płatności

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA