fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Jak sprzedawać alkohol na imprezach plenerowych - wyrok WSA

AdobeStock
Rada gminy nie może automatycznie zezwalać na sprzedaż wszelkich napojów alkoholowych na każdej imprezie na wolnym powietrzu.

Rada nie może też upoważniać do wyznaczenia miejsca sprzedaży alkoholu organizatora imprezy – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

W uchwale, ustalającej zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, Rada Gminy Braniewo przewidziała w § 3, że taka sprzedaż może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu, w miejscu wyznaczonym przez ich organizatorów.

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność tego punktu uchwały. Rada gminy zastąpiła bowiem zezwoleniem ogólnym przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości (...) regulujący udzielanie przez organ wykonawczy jednorazowego zezwolenia, w konkretnym przypadku, na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach „pod chmurką".

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Gmina Braniewo podkreśliła, że w żaden sposób nie wykroczyła poza upoważnienie ustawowe. Punkt sprzedaży alkoholu nie może znajdować się w dowolnym miejscu na terenie imprezy, ale musi być usytuowany w miejscu wskazanym przez jej organizatora, w odległości 30 m od miejsc chronionych. Przepisy ustawy nie mogą być jednak tak odczytywane, że wykluczają uregulowanie usytuowania sprzedaży alkoholu na otwartych imprezach.

WSA uznał więc, że wojewoda ma rację, że rada gminy nie była uprawniona do wyrażenia ogólnej zgody na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na imprezach na otwartym powietrzu, w miejscach wskazanych przez organizatora. Z tego powodu oddalił skargę. Ta ogólna zgoda dotyczy również napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5 proc. Rada nie wprowadziła żadnego rozróżnienia dotyczącego zawartości alkoholu w sprzedawanych napojach. Tymczasem ustawa przewiduje, że sprzedaż alkoholi o mocy powyżej 4,5 proc. może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i w innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem wójta, burmistrz czy prezydenta miasta, i tylko w miejscach wyznaczonych do tego. Zezwalając na sprzedaż wszelkich napojów na imprezach „pod chmurką", rada gminy nie tyle zmodyfikowała treść zapisu ustawowego, co nadała mu zupełnie nową treść. Niczego nie zmienia tu stwierdzenie, że impreza nie może się odbywać w odległości bliższej niż 30 m od miejsc chronionych.

Sygn: II SA/Ol 663/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA