fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Władze adwokatury apelują o wykonanie postanowień TSUE

PAP/Tomasz Gzell
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o pełne, prawidłowe i niezwłoczne wykonanie postanowienia i wyroku TSUE z 14 i 15 lipca 2021 r. oraz dostosowanie polskich przepisów o dotyczących wymiaru sprawiedliwości do wymogów konstytucji i wiążących Polskę traktatów.

Uchwałę w tej sprawie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło podczas nadzwyczajnego posiedzenia online we wtorek 20 lipca.

Prezydium apeluje o pełne, prawidłowe i niezwłoczne wykonanie zarówno postanowienia TSUE z 14 lipca 2021 r. oraz wyroku TSUE z 2021 r., a przede wszystkim o podjęcie, przy jak najszerszym udziale środowisk prawniczych, prac legislacyjnych w celu dostosowania polskich przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do wymogów Konstytucji RP i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego oraz zapewnienia obywatelowi skutecznej ochrony prawnej oraz realizacji prawa do sądu przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią.

Czytaj też: Jak zakończyć spór o sądy

Prezydium NRA wskazuje, że postanowienie  i wyrok TSUE zostały wydane w zakresie kompetencji TSUE i w żaden sposób nie naruszają Konstytucji RP.

– O ile można zgodzić się z twierdzeniem, że prawo europejskie nie obejmuje wprost dziedziny jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości i kompetencje w tym zakresie przynależą państwom członkowskim, to z pewnością prawo europejskie zobowiązuje państwa członkowskie do przyznania obywatelowi skutecznej ochrony prawnej oraz obejmuje prawa i wartości podstawowe, na których Unia się opiera, w tym zasadę państwa prawnego i poszanowanie praw człowieka. Jednym z istotnych praw człowieka w państwie prawnym jest prawo do sądu. Sądu niezależnego, w którym orzekają niezawiśli sędziowie - czytamy w uchwale.

W uchwale adwokaci odnoszą się także do oświadczenia I Prezes Sądu Najwyższego z 16 lipca br., która zakomunikowała uchylenie zarządzenia  o zastosowaniu środków tymczasowych nałożonych przez TSUE oraz przedstawiła własne przekonania na temat niezależności Izby Dyscyplinarnej oraz niezawisłości osób w niej zasiadających. Według adwokatów niezależność sądów i niezawisłość sędziów "mają wynikać nie tylko z wewnętrznego przekonania sędziów na czele z Pierwszym Prezesem SN, ale z takiego ukształtowania przepisów krajowych, które ową niezależność i niezawisłość w ramach skutecznej ochrony prawnej obywatelowi zapewnią."

- Jeśli zatem przepisy krajowe (w tym przypadku część przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych) organizują wymiar sprawiedliwości w Polsce w taki sposób, że nie spełniają wymogów prawa Unii dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą, nie zapewniają skutecznej ochrony prawnej – to naruszają prawo europejskie, godzą w zasadę państwa prawnego i prawo obywatela do sądu. Orzecznictwo TSUE wskazujące na fakt takiego naruszenia, domagające się przywrócenia stanu zgodnego z prawem i stosującego środki tymczasowe w obszarze wymiaru sprawiedliwości w żaden sposób nie narusza Konstytucji i jako takie nie może być uznane za ultra vires (poza zakresem kompetencji) - napisali adwokaci.

Prezydium NRA stwierdza też, że wyrok TK z 15 lipca br. nie ma żadnego wpływu na skuteczność i ważność postanowienia wiceprezesa TSUE z 14 lipca oraz wyroku TSUE z 15 lipca.

– Wyrok TK niczego zatem nie zmienia w krajowym porządku prawnym. Nadal traktaty europejskie wiążące Polskę mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową - podkreślono w uchwale.

- Pojawiające się w przestrzeni publicznej twierdzenia, że w świetle wyroku TK z dnia 15 lipca 2021 r. nieskuteczne są postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku (brak działania TSUE „ultra vires"), ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP. Są one przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE. Godzą nie tylko w pewność prawa, powodują dezorientację społeczną w zakresie prawa obowiązującego, ale mogą również spowodować nieodwracalne negatywne skutki prawne, gospodarcze i społeczne. Nie dostrzegają lub nie chcą dostrzec, że Komisja Europejska na mocy Traktatów posiada uprawnienia, które mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania i integralności prawa UE. Konieczność sięgnięcia do nich przez Komisję wywoła negatywne skutki dla Polski i Polaków. Działanie, które może takie niebezpieczeństwo uczynić realnym jest działaniem na szkodę interesu publicznego naszego kraju i prywatnego każdego obywatela, dla którego obecność Polski w UE jest podstawową wartością – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uchwałę podjęło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w składzie:  Przemysław Rosati – prezes NRA, Bartosz Tiutiunik – wiceprezes NRA, Agnieszka Zemke –Górecka – wiceprezes NRA, Bartosz Grohman – sekretarz NRA, Henryk Stabla – skarbnik NRA, Jarosław Szczepaniak – zastępca sekretarza NRA oraz Katarzyna Bilewska – członek Prezydium NRA.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA