fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Forum Współpracy Sędziów w miejsce ustawowej reprezentacji sędziów

www.sxc.hu
Płaszczyzną porozumienia i pomostem komunikacyjnym łączącym sędziów poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego ma być nowo powstałe Forum Współpracy Sędziów.

Pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów odbyło się 10 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 170 sędziów ze wszystkich szczebli sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz sądownictwa wojskowego z całej Polski.

Sędziowie wskazują, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 1423) zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym w postaci: Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami Zgromadzeń Ogólnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych. Zmiana ta spowoduje, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą ogólnopolskiego sędziowskiego samorządu. Sędziowie zareagowali na te planowane zmiany legislacyjne w ten sposób, że na zebraniach, które odbyły się  20 kwietnia 2017 roku w sądach w całej Polsce, wybrali delegatów do Forum Współpracy Sędziów.

Warszawskie spotkanie delegatów otworzył je przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. W wystąpieniu wskazał na niebezpieczeństwo braku samorządu sędziowskiego na szczeblu krajowym i potrzebę stworzenia forum wymiany refleksji i inicjatyw sędziów. Obrady poprowadził Krzysztof Kozłowski - sędzia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Zebrani podjęli dyskusję na temat kształtu Deklaracji, która statuuje Forum jako środowiskową inicjatywę obywatelską, opartą o paragraf 4 zbioru zasad etyki sędziego i uchwały zebrań sędziów.

Przyjęta Deklaracja, jako główne założenia działania Forum, wskazuje na porozumienie i dialog sędziów, zaangażowanie w sprawy sądownictwa i doskonalenie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie standardów państwa prawnego.

Forum wybrało 15-osobowe Stałe Prezydium, którego zadaniem będzie kontynuacja pracy i organizowanie dalszych płaszczyzn kontaktu środowiskowego. Powołano też 11-osobowy zespół interwencyjny monitorujący przypadki łamania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA