fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Roczne sprawozdania finansowe: czy kontynuować działalność mimo wpływu pandemii

Podatki 2020
Adobe Stock
W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania rocznych sprawozdań finansowych kluczową kwestią staje się ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Okres, który powinien podlegać ocenie odpowiada minimum 12 miesiącom od dnia bilansowego.

Ewentualne przyjęcie braku założenia kontynuowania działalności wpływa zasadniczo na kształt sprawozdania finansowego w tym wycenę poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz wynik finansowy jednostki. W związku z powyższym, zasadne wydaje się przeprowadzenie odpowiednich rozważań w zakresie możliwych zagrożeń dla kontynuowania działalności jeszcze przed przystąpieniem do prac związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego. Warto podkreślić, że odpowiedzialność za odpowiednią ocenę w tym zakresie spoczywa zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) na kierowniku jednostki.

UWAGA!

Ocena zdolności do kontynuacji działania powinna być stale monitorowana również po dniu bilansowym, gdyż ostateczną decyzję w tym zakresie należy podjąć na dzień sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego.

Czytaj także: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Niezwykle istotne zatem jest uwzględnienie w...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA