fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Korekty także w zakresie VAT

123RF
Ustalanie kwoty podatku z użyciem proporcji wymaga po zakończeniu roku ujęcia w księgach zapisu, który odpowiednio uzgodni rozliczenia z fiskusem.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jest on zobligowany do korekty VAT odliczonego z uwzględnieniem proporcji, ustalonej jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Korektę taką księguje się:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne"

Ma „Rozrachunki publicznoprawne"

lub

Wn „Rozrachunki publicznoprawne"

Ma „Pozostałe przychody operacyjne".

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, korekty VAT odliczonego z uwzględnieniem proporcji należ dokonać w ciągu pięciu kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w pierwszym przypadku dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym takie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały oddane do użytkowania. Gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu, aż do końca okresu korekty. Wówczas, korekta powinna być dokonana jednorazowo, w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty.

—Marek Barowicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA