fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rozliczenie z byłym narzeczonym bez korzyści w PIT

123RF
Kobieta, która po rozstaniu podaruje byłemu narzeczonemu połowę mieszkania w zamian za zwolnienie ze spłaty kredytu, nie ma przychodu i nie musi płacić podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił w interpretacji wątpliwości, jakie miała kobieta, która we wrześniu 2014 r. wspólnie z narzeczonym kupiła spółdzielcze mieszkanie własnościowe za 250 tys. zł. Każde z partnerów nabyło po połowie udziałów w lokalu. Zaciągnęli na ten cel blisko 50 tys. euro kredytu. Z umowy wynika, że są zobowiązani do jego solidarnej spłaty. Pozostałe 50 tys. zł na mieszkanie pochodziło z ich wkładu własnego.

Kilka miesięcy później para się rozstała, a w lipcu 2015 r. wnioskodawczyni darowała byłemu partnerowi swój udział w nieruchomości. Obecnie jedynym właścicielem lokalu jest jej były narzeczony, natomiast oboje pozostają solidarnie kredytobiorcami. Teraz kobieta chciałaby wystąpić z umowy kredytu na nienależące już do niej mieszkanie.

Doprecyzowała, że z aktu notarialnego umowy darowizny nie wynika, iż wnioskodawczyni przekazuje byłemu partnerowi połowę lokalu w zamian za możliwość wystąpienia z umowy kredytu. Bank nie wymagał bowiem takiego zapisu. Warunkiem wystąpienia z umowy ma być przedłożenie w banku aktu notarialnego umowy darowizny, zgodnie z którym kobieta przestaje być współwłaścicielem mieszkania. Za zgodą banku zostanie sporządzony aneks do umowy, w wyniku którego wnioskodawczyni przestanie być dłużnikiem. Kwota kredytu pozostanie jednak bez zmian, bank nie umorzy długu ani odsetek.

Kobieta chciała mieć pewność, że wystąpienie z umowy nie będzie dla niej oznaczać osiągnięcia przychodu opodatkowanego PIT.

Dyrektor IS przypomniał w odpowiedzi, że przychodem podatkowym z tzw. innych źródeł jest również wartość nieodpłatnych świadczeń. Pojęcie to obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Dyrektor IS podkreślił, że otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego części. Wtedy bowiem kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe, czyli przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Natomiast zgodnie z kodeksem cywilnym osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje zwolniony z długu.

Dyrektor izby zgodził się, że kobieta nie uzyskuje korzyści majątkowej kosztem banku w wysokości odpowiadającej połowie kredytu. W chwili zwolnienia z długu nastąpi jedynie zmiana stron umowy kredytowej. Nie można więc uznać, że powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji kobieta nie zapłaci podatku.

Numer interpretacji: IPTPB2/4511 -465/15-4/AC

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA