fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Opodatkowanie rekompensat dla klientów za nieprawidłowe wykonanie usługi

Fotorzepa, Michał Walczak
Pieniądze wypłacane konsumentom za nieprawidłowe wykonanie usługi mogą być opodatkowane. Chyba że jest to zwrot nienależnych wydatków.

Firma, która przyznaje klientom rekompensatę za wprowadzenie ich w błąd powinna poinformować o tym fiskusa. Wypłacone pieniądze są bowiem przychodem, który trzeba opodatkować. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka, która jest dostawcą energii elektrycznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił jej stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i wszczął postępowanie. Chodziło m.in. o niedopełnienie obowiązków informacyjnych, wprowadzanie w błąd co do okoliczności zawarcia umowy i terminu na odstąpienie od niej oraz aktywację umowy pomimo braków formalnych.

Dla każdego 56 zł

Spółka wyraziła chęć porozumienia i zobowiązała się do wypłaty rekompensat dla klientów. Po 56 zł dla każdego.

Czy rekompensata stanowi przychód klientów? Czy spółka musi sporządzić dla każdego z nich informację PIT-8C i przekazać ją do urzędu skarbowego?

Fiskus odpowiedział twierdząco na oba te pytania. Uznał, że kwota rekompensaty to realna korzyść majątkowa, którą wykazuje się w przychodach z tzw. innych źródeł. Ustawa o PIT nie przewiduje żadnego wyłączenia ani zwolnienia dla takich świadczeń. Spółka musi więc wystawić klientom informacje PIT-8C, w których wpisze wypłacane rekompensaty (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.432.2017.1.HD).

Zwrot to nie przychód

– Ustawa o PIT przewiduje kilka zwolnień dla wybranych odszkodowań. Z tego fiskus wyciąga wniosek, że co do zasady kwoty wypłacane w celu wyrównania szkód, takie jak rekompensaty, odszkodowania czy zadośćuczynienia, są opodatkowane – mówi doradca podatkowy Paweł Satkiewicz.

– Trzeba jednak rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy klient nie ponosi straty ekonomicznej i można zgodzić się z tym, że rekompensata pieniężna stanowi dla niego dodatkową korzyść. Druga, gdy rekompensata oznacza zwrot poniesionych nienależnie wydatków. Wtedy nie można mówić o dodatkowym przysporzeniu – tłumaczy Paweł Satkiewicz.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie. Wystąpił o nią bank, który wypłaca klientom rekompensaty za nieprawidłowe wykonanie usług, np. pobór zbyt wysokiej prowizji albo zastosowanie niepoprawnego kursu wymiany walut. Bank wyrównuje straty, zwracając potrącone nienależnie prowizje oraz koszty różnic kursowych wynikających z błędnych przewalutowań. We wniosku o interpretację podkreślił, że klient w takiej sytuacji nie uzyskuje przychodu, ponieważ „stan jego majątku jest restytuowany do poziomu sprzed poniesienia ubytku".

Fiskus przyznał, że wypłata rekompensaty nie jest przychodem dla klientów, a bank nie musi wystawiać informacji PIT-8C (interpretacja nr IPPB2/4511-759/15-2/MK1).

Czy musimy wykazać przychód

Najpierw PIT-8C, potem zeznanie

Osoba, która dostała informację PIT-8C, powinna wpisać wykazane w niej przychody z tzw. innych źródeł do zeznania rocznego. Musi je doliczyć do pozostałych, np. z etatu lub działalności gospodarczej, a następnie obliczyć dochód i podatek. Chyba że się nie zgadza z informacją. Otrzymanie PIT-8C nie oznacza bowiem automatycznie, że dane świadczenie jest opodatkowane. Jeśli beneficjent uzna, że nie uzyskał korzyści majątkowej albo przysługuje mu zwolnienie podatkowe, to może nie wpisywać kwot z informacji w zeznaniu rocznym. Musi się jednak liczyć z zainteresowaniem fiskusa, który też dostał PIT-8C i który będzie chciał wiedzieć, dlaczego wykazane w nim świadczenie nie zostało wpisane do rocznego zeznania.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że brak PIT-8C nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z urzędem, jeśli otrzymana korzyść powinna być opodatkowana.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA