fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla gruntów pod torami i bocznicą - wyrok WSA

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 lutego 2020 r. (III SA/Wa 963/19).

Spółka akcyjna jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej. Linia kolejowa oraz bocznice są wykorzystywane do transportu towarów przez przewoźników kolejowych na rzecz dzierżawcy prowadzącego działalność gospodarczą na gruntach spółki. Spółka zwróciła się do organu z pytaniem dotyczącym możliwości zwolnienia dzierżawionych gruntów z podatku od nieruchomości. Zdaniem podatnika, zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym. Ustawodawca odnosi się do ustawy o transporcie kolejowym tylko w zakresie infrastruktury, nie czyni jednak tego w odniesieniu do udostępniania.

Czyt...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA