fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatkowe rozliczenie przedsięwzięcia budowalnego realizowanego wspólnie z podmiotem publicznym

Księgowa
AdobeStock
Umowy zawierane przez przedsiębiorców w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy też przedsięwzięcia o charakterze budowlano-usługowym po ich zakończeniu muszą zostać rozliczone podatkowo.

Na gruncie podatku dochodowego, dla przedsiębiorcy (partnera prywatnego) lub spółki kapitałowej zawiązanej przez podmiot publiczny i przedsiębiorcę w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (względnie dla spółki z udziałem podmiotu publicznego, w której przedsiębiorca nabył udziały/akcje celem wykonania takiej umowy), w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego – w umownym terminie – własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, kosztem podatkowym będzie wartość początkowa tych aktywów trwałych, pomniejszona o sumę dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych (art. 22 ust. 1j ustawy o PIT; art. 15 ust. 1r ustawy o CIT).

Zwolnienie z podatku

Wolny od podatku dochodowego jest wkład własny podmiotu publicznego otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę kapitałową zawiązaną przez podmiot publiczny i przedsiębiorcę w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (względn...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA