fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Usługi budowlane z ryczałtem, sprzedaż budynków bez

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Na wybór lub zmianę formy opodatkowania przedsiębiorcy mają czas do 20 stycznia. Usługi budowlane świadczone na niewielką skalę można rozliczać, stosując 5,5-proc. ryczałt. Jednak przychody ze zbycia wzniesionych budynków są już wykluczone z możliwości stosowania uproszczonej ewidencji.

Początek roku to moment, w którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podejmują decyzję o wyborze możliwie najbardziej opłacalnej finansowo formy opodatkowania.

Przedsiębiorca ma do wyboru kilka wariantów rozliczeń z fiskusem. Istnieje bowiem opcja ich opodatkowania na podstawie ustawy o PIT lub alternatywnie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa ryczałtowa). Spośród regulacji z ustawy o PIT ma do wyboru możliwość opodatkowania dochodów:

- na zasadach ogólnych, tj. na podstawie progresywnej skali podatkowej albo

- według jednolitej stawki podatku w wysokości 19 proc.

Ustawa ryczałtowa daje drobnym przedsiębiorcom do wyboru opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź kartę podatkową. Wybór form ryczałtowych wymaga jednak spełnienia warunków pozwalających na stosowanie danego rozwiązania oraz braku przesłanki negatywnej, wykluczającej stosowanie ryczałtu lub karty.

I właśnie taki dylemat mają często przedsiębiorcy działający na rynku usług budowlanych płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy zamierzają rozszerzyć aktywność gospodarczą o budowę i sprzedaż budynków, np. mieszkalnych. Ta forma opodatkowania przy prowadzonej w niewielkim rozmiarze działalności polegającej na wznoszeniu i sprzedaży budynków mogłaby okazać się korzystna finansowo (ryczałt od świadczenia usług w zakresie robót budowlanych jest tu płacony wg stawki 5,5 proc.). Ponadto eliminowałaby konieczność prowadzenia zaawansowanej dokumentacji księgowej. Jednak czy działalność taka, jak się pozornie wydaje zbliżona do świadczenia usług w zakresie prowadzenia robót budowlanych, może być opodatkowana w ten właśnie sposób?

Odpowiedź wymaga przeanalizowania warunków wykluczających stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na plan pierwszy wysuwa się art. 8 ust. 1 pkt 3e ustawy ryczałtowej. Zgodnie z nim opodatkowania w formie ryczałtu (z wyjątkiem najmu, podnajmu i dzierżawy) nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy. Pozycja 2 tego załącznika wskazuje na usługi objęte grupowaniem budynki mieszkalne (PKWiU 41.00.10.0), natomiast pozycja 3 - na usługi objęte grupowaniem budynki niemieszkalne (PKWiU 41.00.20.0), które zgodnie z klasyfikacją PKWiU umiejscowione zostały w dziale 41 - budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Oznacza to, że osiąganie przychodów z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem wyklucza możliwość stosowania przez podatnika tej formy opodatkowania. I to nawet jeżeli wartości te są tylko częścią jego przychodów.

W wyjaśnieniach zawartych w PKWiU podkreślono, że pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienia z materiałów własnych wykonawcy. Tym samym osiąganie przychodów ze sprzedaży budynków wybudowanych w ramach działalności nie może być utożsamiane dla celów opodatkowania ze świadczeniem usług – robót budowlanych. Jednocześnie jest to czynność, która wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pogląd ten potwierdziła m.in. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 10 stycznia 2013 r. (IBPBI/1/ 415-1244/12/WRz).

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA