fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Małe klauzule obejścia prawa zniechęcą do specjalnej strefy inwestycji w Polsce

Adobe Stock
Pomysł uczynienia z Polski wielkiej strefy inwestycji może storpedować klauzula podatkowa.

Rząd chce zachęcić firmy do inwestycji. Pomysł jest prosty: całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji – bo o nim mowa – to idea słuszna. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, konkretnie w jednym, który może odstraszyć inwestorów.

Projekt oprócz zasad wsparcia w postaci zwolnień podatkowych zawiera niepokojące ograniczenia. Chodzi o tzw. małe klauzule obejścia prawa podatkowego w PIT i CIT.

– Przyjęte w nich rozwiązania wskazują wprost na wyłączenie prawa do zwolnienia, gdy osiąganie dochodów z działalności objętej wsparciem jest m.in. wynikiem czynności, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego – zauważa Michał Wojtas, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL.

Podatkowy straszak

Tymczasem to właśnie zwolnienia z podatków mają być wabikiem dla inwestycji.

– Nie wiem, po co do projektu wprowadzono rozwiązania na kształt klauzuli obejścia prawa podatkowego. Ma ona podważyć korzyść podatkową, a przecież jednym z głównych powodów, a często nawet jedynym, dla których firmy decydują się na inwestycje strefowe, są zwolnienia z podatków – dziwi się Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo.

Podobnego zdania jest Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP. Pomysł, żeby teren całej Polski uznać za specjalną strefę ekonomiczną, uważa za bardzo dobry, ale nie rozwiązania podatkowe.

– Wprowadzenie klauzuli będzie poważnym ryzykiem dla firm, co skutecznie odstraszy je od rozwiązań, które przecież miały zachęcić do inwestycji – uważa.

Michał Stolarek, radca prawny i partner w kancelarii Stolarek & Grabalski, wyjaśnia, że przy takich niejasnych i nieprecyzyjnych zapisach utrata zwolnienia nastąpi na warunkach dyktowanych przez organy podatkowe. A Dariusz Malinowski, doradca podatkowy i partner w KPMG, zwraca uwagę, że konsekwencje zastosowania klauzuli mogą być bardzo bolesne dla podatnika.

Dotkliwe sankcje

– Nie tylko straci prawo do zwolnienia, ale też będzie musiał zapłacić podatek wstecz za cały okres korzystania z niego. Będzie również zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, dla którego utracił prawo do preferencji – podkreśla.

Zdaniem Michała Wojtasa ustawodawca tworzy kolejną pułapkę na podatników, bo potencjalnie każdemu, kto zainwestuje na nowych zasadach i skorzysta z zachęty podatkowej, bez solidnego uzasadnienia ekonomicznego, będzie można postawić zarzut obejścia prawa. Dlatego jak inni uważa, że resorty rozwoju i finansów powinny przyjrzeć się sprawie i wyeliminować kontrowersyjne rozwiązanie. ©?

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Stanowisko ministerstw: rozwoju i Finansów

Proponowana klauzula zawarta w przepisach projektu ma służyć przeciwdziałaniu nadużyciom w korzystaniu ze zwolnień podatkowych, które są odstępstwem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania. Ostateczny kształt projektu ustawy będzie jednak wynikiem trwających konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Uwagi i opinie napływające do ministerstwa są poddawane wnikliwej analizie i z pewnością przyczynią się do opracowania projektu ustawy, który w finalnej wersji będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych. Przede wszystkim dla przedsiębiorców, aby mieli zapewnione optymalne warunki inwestowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA